نقشه برداری هوایی و ساخت مدلهای سه بعدی

ابداع سیستم جدید نقشه برداری هوایی

ابداع سیستم جدید نقشه برداری هوایی توسط شرکت Draganfly کانادایی

برگرفته از سایت: cadastre.ssaa

ابتکار شرکت Draganfly کشور کانادا با مشارکت محصول خلاقانه ی کشور سوئیس Pix4D توانسته است قابلیتهای سیستم هواپیمای بدون سرنشین کوچک (Draganflyer sUAS) را با بسته نرم افزاری Pix4D ترکیب نماید. نتیجه این ترکیب، سیستمی است که می‌تواند بالاترین دقت تصویربرداری هوایی را برای تهیه نقشه، عملیات نقشه برداری و مدل سازی سه بعدی ارائه دهد.

نرم افزار تهیه نقشه Draganflyer یک بسته نرم افزاری حاصل از نوآوری شرکت Draganfly است و شامل پلتفرم هوایی Draganflyer Gaurdian یا Draganflyer X4-ES به همراه حسگری با قدرت تفکیک تصویر ۲۰ مگا پیکسل بر ثانیه که شامل چهار دوربین چند طیفی به همراه نرم افزار Pix4Dmapper  می‌باشد.

نرم افزار Draganflyer CGS  ایستگاه کنترل زمینی Draganflyer نقشه های پرواز با الگوی شبکه بندی را قبل از پرواز به جهت بهینه سازی و هم پوشانی خودکار تصاویر، برای نرم افزار Pix4Dmapper، تهیه می‌نماید.

این سیستم، جستجوی خودکار شبکه بندی را انجام داده، باعث می شود تا پرنده بدون سرنشین UAS در محدوده ی شبکه عملیاتی حرکت کرده و تمامی گوشه های محدوده به صورت قائم برداشت شود و در نتیجه از پرواز اضافه برای برداشت تصویر هوایی از محدوده مناطق مرزی جلوگیری می کند. تصاویر بدست آمده توسط نرم افزار Pix4Dmapper پردازش شده و محصول اولیه با دقتی مشابه دقت سه بعدی  Lidar تولید و ارائه می شود.

نرم افزار Pix4D، هزاران تصویر هوایی برداشت شده از طریق پلتفرم Draganflyer را به موزائیک های دوبعدی ژئورفرانس شده و مدل های سطحی سه بعدی و نقطه ابری تبدیل می کند. این نرم افزار پردازشگر، دانش Commuter Vision را با دقت فتوگرامتری سنتی ترکیب می نماید و نتایج را با درجه دقت نقشه برداری، همانند دقت سانتیمتری سیستم لیدار سه بعدی، بدست می دهد. نرم افزارPix4Dmapper، جهت بهینه کردن دقت برداشت زمینی و پردازش ها از نقاط کنترل زمینی پشتیبانی می نماید. این نقاط در “مد پردازش کلی” و “مد کنترل سریع” استفاده شده تا کاربر، در هنگام برداشت از کیفیت داده های برداشت شده مطمئن شود. نتایج خروجی می‌تواند به طور یکپارچه در هر سیستم GIS، CAD یا نرم افزار قدیمی فتوگرامتری وارد شود.

نرم افزار Pix4Dmapper شامل مفهوم ابتکاری اشعه ابری (raycloud) است که نقاط ابری سه بعدی بدست آمده از Pix4Dmapper را با تصاویر ثابت اصلی (original still images) جهت سهولت در نمایش آن، ادغام می کند. ویرایشگر اشعه ابری به کاربران ارزیابی، ویرایش، تفسیر و بهبود نتایج را به طور مستقیم، و تشخیص بسیار دقیق عوارض و بهبود دقت پروژه را ممکن می سازد.

بسته نرم افزارهای تخصصی Draganfly  در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ به همراه سیستم Draganflyer Guardian یا Draganflyer X4-ES به عنوان یک پلتفرم ارائه خواهند ګردید و آنچه کاربران جهت اجرای نرم افزار Pix4D در محل کارشان و اجرای برنامه پیش از پرواز نیاز دارند، لپ تاپی با سیستم عامل ویندوز می باشد.