نقشه برداری هوایی بناهای تاریخی

نقشه برداری هوایی باستان شناسی

نقشه برداری هوایی باستان شناسی

نقشه برداری هوایی و فتوگرامتری برد کوتاه یکی از بهترین، ارزانترین و سریع ترین روش های ثبت، نظارت، حراست و مدیریت سازه های میراث فرهنگی و باستانی می باشد. با استفاده از پرنده های بدون سرنشین شرکت داوین می توان از فن آوری نقشه بردرای هوایی و فتوگرامتری برد کوتاه استفاده نموده و تمامی ابعاد هندسی یک بنای تاریخی را با سرعت بالا بصورت مدلهای سه بعدی تولید نمود که این مدلها نقش بسیار مهمی در حفظ، مرمت و حفاظت این بناهای تاریخی ایفا خواهند نمود. شرکت داوین آماده ارائه خدمات نقشه برداری هوایی جهت مدیریت آثار باستانی با هزینه های بسیار قابل قبول می باشد.