بازرسی خطوط برق توسط مولتی روتور

بازرسی خطوط برق توسط مولتی روتور

شرکت RWE برای ارائه ایده های خود در زمینه استفاده از مولتی روتور از آلمان جایزه دریافت نمود

موسسه مدیریت در آلمان جایزه ایده های آلمانی را به شرکت RWE که در زمینه تولید نفت و نیرو در آلمان فعالیت دارد، به دلیل استفاده این شرکت از مولتی روتور  – هگزا کوپتر –  اعطا نمود. این شرکت در صدر گروه ارائه دهندگان ایده های خلاقانه برای حل چالشهای جدید قرار گرفت.

شرکت Westnetz GmbH اپراتور توزیع خطوط برق که با شرکت RWE همکاری می نماید به مدت یک سال است که از مولتی روتور برای بازرسی خطوط برق، سقف خانه ها و پانل های خورشیدی استفاده مینماید. تمرکز این شرکت بطور خلاصه بر روی تجزیه و تحلیل سریع خرابی ها می باشد. استفاده از پرنده بدون سرنشین – مولتی رتور – برای این منظور منافع بسیار زیادی دارد. با استفاده از پرنده بدون سرنشین امکان بازرسی خطوط هوایی برق رسانی و دکلهای انتقال نیرو بدون نیاز به جرثقیل های هیدرولیکی و یا هلی کوپتر قابل انجام خواهد بود. استفاده از هلی کوپتر برای چنین کارهایی بسیار گران است و بزرگی آنها باعث میگردد نتوانیم از آنها در هر جایی استفاده نماییم. همچنین زمانی که از پرنده بدون سرنشین – مولتی روتور – برای بازرسی خطوط برق و دکلهای انتقال نیرو استفاده می کنیم نیازی به قطع برق نخواهد بود و همین امر باعث میگردد مدت زمان قطعی برق در زمان تجزیه و تحلیل خرابی ها به میزان زیادی کاهش یابد.

Jörg Lamprecht مدیر اجرایی شرکت سازنده این مولتی کوپترها می باشد، می گوید: همچنین به غیر از صرفه جویی در وقت و هزینه ها ما به یک هدف مهم دیگر نیز دست یافته ایم: کار کردن روی خطوط هوایی برق رسانی و دکلهای فشار قوی برق با استفاده از پرنده بدون سرنشین کار را برای ما بسیار ایمن تر ساخته است. این امر را مدیون پهپادها هستیم چرا که خلبان آنها را از روی زمین و با فاصله ایمن از خطوط برق هدایت می نماید. من مطمئن هستم که استفاده از پرنده های بدون سرنشین از جمله مولتی روتورها که این روزها رواج بسیار زیادی پیدا کرده است، در آینده به مراتب بیشتر هم خواهد شد.

به غیر از استفاده در بازرسی خطوط برق، مولتی روتورهای ما کاربرد بسزایی در نقشه برداری هوایی برای تهیه نقشه های جغرافیایی و شهری و همچنین پروژه های عمرانی نیز دارند. علاوه بر همه اینها شرکت ما برنامه هایی دارد که از پرنده بدون سرنشین مولتی روتور در زمینه کشاورزی، جنگل بانی و انبار کارخانه ها نیز استفاده نماید.

جایزه های ایده های آلمانی

بصورت کلی جایزه ایده های آلمانی یک قدم نوین توسط موسسه مدیریت در آلمان است که دفتر آن در هامبورگ می باشد. این شرکت با کمک اسپانسرها و شرکای فعال در پروژه ها و رسانه ها به افرادی که ایده های خلاقانه ارائه می نمایند و شرکتهایی که این ایده های خلاقانه را استفاده نموده و به اجرا در می آورند جایزه اعطا می نماید. در گروه ایده های خلاقانه برای حل چالشهای جدید، به ایده هایی جایزه داده خواهد شد که به مسائل روز جمعیتی، ایمنی، گسترش و راه حل های نوین پرداخته باشند.