نقشه بردار قهرمان شرکت داوین

این نقشه بردار قهرمان شرکت داوین است که تا مرداد 1394 مسافت 1360 کیلومتر رن های فتوگرامتری را طی نموده و در مجموع 75 ساعت در هوا از منفی 10 درجه تا مثبت 43 درجه و رطوبت 85 درصد را تجربه کرده و هنوز هم باز نشسته نشده است. دوربین سونی متصل به این پرنده در طی این پروازها حدود 50000 عکس هوایی گرفته است. این پرنده برای فروش نیست و صرفا به عنوان معرفی در بخش معرفی محصولات جای گرفته است.