مولتی روتور نقشه برداری هوایی و فیلم برداری هوایی بصورت همزمان

بسیاری از شرکتها و اداره جاتی که تمایل به عکس برداری هوایی (به منظور نقشه برداری و یا مقاصد دیگر) توسط عمود پرواز داشتند با ما تماس گرفته و درخواست خود را مبنی بر اینکه تمایل دارند همزمان با گرفتن عکسهای هوایی از منطقه، فیلم برداری هوایی نیز دقیقا در همان ارتفاع و در همان مختصات و زمانی که عکسهای هوایی گرفته می شوند انجام گردد. این موضوع ما را بر آن داشت که یک مولتی روتور جهار ملخه – کوادکوپتر قدرتمند دیگر تهیه نماییم که بتواند این خواسته را برآورده سازد. این کواد کوپتر از بدنه قوی تری بهره می برد و برای پرواز با ثبات تر از بازوهای خمیده به سمت بالا برای آن استفاده نموده ایم. در حال حاضر ما دوربین سونی NEX7 برای انجام عکس برداری هوایی جهت نقشه برداری زیر پرنده بصورت قائم نصب نموده ایم و دوربین گو پرو 3 بعلاوه پایه متحرک آن را برای تصویر برداری هوایی بصورت همزمان. با ساختار فعلی انجام نقشه برداری هوایی و فیلم برداری هوایی همزمان از مساحت 25 هکتار زمین و یا 8 کیلومتر خط مستقیم قابل انجام بوده و هنوز قابلیت اضافه نمودن 500 گرم بار روی این پرنده وجود دارد بدون اینکه تایم پروازی و قدرت پرنده کاهش محسوس بنماید.

مشخصات

فریم  آلومینیمی بسیار مقاوم با بازوهای کشیده به سمت بالا. خاصیت داشتن این بازوها این میباشد که محموله پرنده (دوربینها) از ملخها به پایین فاصله بیشتری دارد که باعث می گردد صفحه مرکزی تعادل بالا و ارتعاش کمتری داشته و در نهایت تصویر و فیلم هوایی و عکس هوایی با کیفیت تری در حال حرکت ضبط گردد. 

قابلیتها

نقشه بردرای هوایی و فیلم برداری هوایی بصورت همزمان. ارسال تصویر زنده به ایستگاه زمینی. برنامه ریزی مسیر پرواز از روی نقشه به اتو پایلوت و عکس برداری هوایی با دوربینهای با کیفیت و حتی فول فریم.   

گزینه ها

این پرنده یک گزینه عالی برای نصب دوربینهای مولتی اسپکترال جهت انجام تحقیقات کشاورزی خواهد بود. همچنین از آنجا که این پرنده در آن واحد هم عکس برداری و هم فیلم برداری به عمل می آورد گزینه خوبی برای کارهای حفاظتی و مخصوصا مدیریت بحران می باشد.