فتوگرامتری کنارک

 

 

 

عکس ارتو موزاییک شهر کنارک. و نقشه کاداستر شهری. نقشه برداری هوایی توسط پهپاد شرکت داوین بهترین گزینه برای تهبه نقشه شهر کنارک بود. چرا که این شهر دارای بافت بسیار متراکم و نامنظم می باشد.