فتوگرامتری پارک نهج البلاغه تهران

 

 

شرکت داوین.نقشه برداری هوایی توسط پهپاد. بوستان نهج البلاغه. تهران. سمت چپ عکس هوایی ارتو و سمت راست DEM و منحنی میزانها قابل مشاهده می باشند. تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از پهپاد سریعتر، ارزانتر و با ریسک کمتر.