فتوگرامتری خلیفه حصار

 

نقشه برداری هوایی فتوگرامتری. عکس ارتو موزاییک روستای خلیفه حصار دارای مختصات یو.تی.ام جهت تهیه نقشه کاداستر روستا. ارتفاع پرواز در این پروژه 120 متر بالای سطح زمین. عکسهای هوایی توسط دوربین نکس 7 سونی گرفته شد.