فتوگرامتری شهر تیس

 

پرواز فتوگرامتری  بر فراز روستای تیس واقع در استان سیستان و بلوچستان. این فیلم نشان دهنده مسیر پرواز شده توسط پهپاد یا همان رن های فتوگرامتری می باشد. مساحت تحت پوشش 427 هکتار بوده و محیط آن 10128 متر می باشد. تعداد 2869 عکس هوایی جهت تهیه عکس نقشه ارتوی روستا گرفته شد. هر نقطه آبی محل یک عکس هوایی گرفته شده را نشان می دهد. کل مسافت طی شده توسط پهپاد برای این پروژه 127 کیلومتر.

 

با تشکر فراوان از مردم مهربان و مهمان دوست روستای تیس.